धन्यवाद छ नारी तिमीलाई

नारी देवी हुँन

ममता की खानी हुँन

दूरवयवहार

नगर हे दानव

अत्याचार अन्त गरनू परे

ऊनी काली हुँन

शक्ती की खानी हुँन

Image Source : Google

आज नारी दिवस

जसरी आजको दिनमा हामी नारीलाई पूजदई छौ र सम्मान गरदइ छौ , सधै येसरी नै समान रुपमा नारीलाई अवसर दीउ , अगी बढ़ने हौसला दीउ ।

एसो गरनाले केवल नारीको मात्र नभई सम्पूर्ण देश नई प्रगतिको बाटो लागने छ ।

आजको दिनमा म संसार भरीका मेरी आमा , दीदीबहिनी श्रीमती छोरीहरू लाई धन्यवाद दीन चाहनछू ।

धन्यवाद छ आमा तीमिलाई

मलाई जन्म दीएकोमा

धन्यवाद छ दीदी तीमिलाई

मलाई आमाले जस्तइ

माया गरेको मा

धन्यवाद छ बहिनी तीमिलाई

मलाई साथ दिएकोमा

धन्यवाद छ श्रीमती तीमिलाई

आफ़ू जन्मेको गाऊँगर छोड़ी

नाम त्यागी

मेरो परिवार र

मैले दीएको नाम सुईकारेकोमा

धन्यवाद छ छोरी तिमीलाई

मलाई सम्मान दीएकोमा

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s