आमा

हिजो मात्र हो जस्तो लागथ्यो

तर आज चार वर्ष बीती सकेछ

जाहा एक पल तिमी बिना

गाहरो छ काटन

त्याहा जूनी बिताउनू छ

तिम्रो यादमा ।

आमा

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s